FREE HOTTEL:+18622120058
Tianjin Kevin Neate Engineering Equipment Co., Ltd
24 hour hotline: 4008-49-39-29
Tel: 022-83283937
Fax: 022-83283929
E-mail: kwnt@tjlift.com
Address: Tianjin city Hexi District rich building 3-1007

CASE SHOW

Tianjin section of the big customer list
DATE:2014/9/18

 

Tianjin section of the big customer list

8Tianjin Binhai Airport City          

8Tianjin city, China theater

8Tianjin Yaohua middle school

8Tianjin city in

8Tianjin Xizhan

8Tianjin metro line two

8Bohai Jimei Tianjin ring Home Furnishing Shopping Plaza Co. Ltd.

8Tianjin Wanda Mandarin Hotel

8Chinese automotive technology and Research Center